Chełmsko Śląskie. Domy tkaczy

„Dwunastu Apostołów” – zespół dwunastu drewnianych domów tkaczy z 1707 roku.
Do dziś zachowało się 11 budynków i stanową kompleks najlepiej zachowanych drewnianych budynków na Dolnym Śląsku.
Są zamieszkałe i stanowią mieszkania socjalne dla mieszkańców Chełmska Śląskiego. Na dole jednego z nich urządzono i umożliwiono do zwiedzania izbę tkacką.
Można tam kupić lokalne pamiątki.

Twelve Apostles – the group of twelve wooden weavers’ houses from 1707. Until nowadays there are eleven buildings left and they comprise the best preserved buildings complex in the Lower Silesia.
The houses are social flats for the Chełmsko Śląskie residents. On the ground floor of one of the weavers’ houses there’s a weaving chamber to see by the tourists. One can also buy some local souvenirs there.

mapa
wikipedia
prumyslovepamatky.cz

[print_gllr id=954]