Rudawica. Kościół

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Rudawica. Budowla w stylu gotyckim zbudowana w XIV wieku. W pierwszej połowie XVI w. został rozbudowany – poszerzony w kierunku południowym i wydłużony w kierunku wschodnim wraz z dobudowaną zakrystią oraz emporą. Obiekt murowany z kamienia i cegły z ustawiona po środku kolumna wspierająca sklepienie krzyżowo – gwiaździste, od strony zachodniej z przylegająca wieżą murowaną, w części górnej drewnianą i zakończoną cebulastym hełmem.

Wyposażenie wnętrza: późnogotycka chrzcielnica (z pierwszej połowy XVI w.), renesansowy obraz Chrystusa w ogrodzie oliwnym (druga połowa XVI w.), późnorenesansowy chór muzyczny ( z pierwszej połowy XVII w.). Pozostałe wyposażenie jest późnobarokowe. Na zewnątrz kościoła znajduje się krzyż pokutny wmurowany w południowa ścianę (patrz foto). Obok barkowy budynek plebanii zbudowanej w XVIII wieku.
Zdjęcia wykonane 16.06.2013.
Powyższy opis pochodzi z tablicy informacyjnej zrealizowanej przez Powiat Żagański w ramach programu „Turystyka na start”. 

mapa
wikipedia

[print_gllr id=1776]